Học Giao Tiếp Tiếng Trung Quốc Tại Tuy Hoà Phú Yên

Thảo luận trong '在绥和,富安美食旅游体验' bắt đầu bởi Lui No Jutsu, 14/5/18.

 1. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  771
  Đã được thích:
  983
  Điểm thành tích:
  93
  Tuy Hòa Plus - Học giao tiếp tiếng Trung Quốc tại Tuy Hoà Phú Yên

  次 Liang dian shui
  军 Tu bao gai
  说 Yan zi pang
  厂 Pian chang r
  区 San kuang r
  到 Li dao r
  同 Tong zi kuang
  你 Dan ren pang
  勾 Bao zi tou
  去 Si zi r
  建 Jian zi pang
  却 Dan er pang
  防 Shuang er dao
  江 San dian shui
  壮 Jiang zi pang
  快 Shu xin pang
  字 Bao gai r
  店 Guang zi pang
  还 Zou zhi r
  地 Ti tu pang
  花 Cao zi tou
  开 Nong zi di
  尢 You zi pang
  提 Ti shou pang
  因 Fang kuang r
  行 Shuang ren pang
  须 San pie r
  冬 Zhe wen r
  狂 Fan quan pag
  饭 Shi zi pang
  孩 Zi zi pang
  红 Jiao si pang
  巢 San guai r
  点 Si dian r
  火 Huo zi pang
  社 Shi zi pang
  玩 Wang zi pang
  朴 Mu zi pang
  Niu zi pang

  第 一 课:欢 迎。
  1. 欢 迎 欢 迎!
  Huan yíng Huan yíng
  2. 欢 迎 你 ... 先 生, (小 姐)。
  Huan yíng nị ... xiān sheng (xiǎo jiě)
  3. 见 到 您 , 我 很 高 兴。
  Jiàn dao nín, wǒ hěn gao xìng
  A : 欢 迎 欢 迎!
  Huan yíng Huan yíng
  B : 谢 谢
  Xiè xie
  A : 欢 迎 你,,,先 生, (小 姐)。
  Huān yíng nǐ , , , xiān sheng xiǎo jiě
  B : 谢 谢,
  Xiè xie
  A : 欢 迎 您,,先 生,(夫 人)。
  Huān yíng nǐn,, xiān sheng fū rěn
  B : 谢 谢。
  Xiè xie
  A : 见 到 您 我 很 高 兴,
  Jiàn dao nín, wǒ hěn gao xìng
  B : 见 到 您 我 也 很 高 兴。
  Jiàn dao nín, wǒ yě hěn gao xìng

  第 2 课:介 绍(1)
  1. 您 贵 姓?
  Nín guì xìng
  2. 我 姓 高。
  Wǒ xìng Gāo
  3. 我 来 介 绍 一 下
  Wǒ (lái) jiè shao yí xià
  4. 这 位 是 Li 先 生
  Zhè (wèi) shì ... Lǐ xiān sheng

  A : 您 贵 姓?
  Nín guì xìng
  B : 我 姓 高。
  Wǒ xìng Gāo
  A : 认 识 您, 非 常 高 兴,
  Rèn shi nín, fēi cháng gāo xing.
  B : 认 识 您, 我 也 很 高 兴。
  Rèn shi nín, wǒ yě hěn gāo xing.
  A : 我 来 介 绍 一 下,这 位 是 Chen 夫 人, 这 是 马 同 志。
  Wǒ (lái) jiè shào yí xià, zhè (wèi) shì Chen fū rén, zhè shì Mǎ tóng zhì.
  B : 欢 迎 您,,,夫 人,
  Huān yíng nín,
  C : 谢 谢。
  Xiè xie

  第 3 课:介 绍(2)

  1. 您 叫 什 么 名 字?
  Nín jiào shén me míng zi
  2. 我 叫 Ma Wen.
  Wǒ jiào ...
  3. 这 是 我 的 名 片,
  Zhè shì wǒ de míng piàn
  4. 您 是 Lina 小 姐 吗?
  Nín shì ... jiǎo jiě ma
  5. 我 来 自 我 介 绍 一 下。
  Wǒ (lái) zì wǒ jiè shào yí xià
  6. 我 是 ...
  Wǒ shì ...
  A : 请 问, 您 叫 什 么 名 字?
  Qǐng wèn, nín jiào shén me míng zi
  B : 我 叫 Ma Wen, 这 是 我 的 名 片。
  Wǒ jiào Ma Wen, Zhè shì wǒ de míng piàn
  A : 认 识 您, 非 常 高 兴,
  Rèn shi nín, fei cháng gao xìng
  B : 认 识 您, 我 也 很 高 兴。
  Rèn shi nín, wǒ ye hěn gao xìng
  A : 请 问, 您 是 LiNa 小 姐 吗?
  Qǐng wèn, nín shi LiNa xiǎo jiě ma
  B : 不 是。
  Bú shì
  A : 对 不 起。您 是 ZhangLi 小 姐 吗?
  Duì bu qǐ. Nín shi ZhangLi xiǎo jiě ma
  B : 是。
  Shì
  A : 我 来 自 我 介 绍 一 下,我 是 英 文 翻 译,我 叫 Ma Wen.
  Wǒ (lái) zì wǒ jiè shào yí xià, wǒ shì Yīng wén fūn yì, wǒ jiào Ma Wén

  1.
  Nǐ hǎo
  2.
  Nǐn hǎo
  3.
  (Yí) lù shang hǎo ma
  4.
  (Yí) lù shang zěn me yang
  5.
  Nǐ men xǐn kǔ le

  A :
  Nǐ hǎo
  B :
  Nǐ hǎo
  A :
  (Yí) lù shang hǎo ma
  B :
  Hěn hǎo
  A :
  Nǐ men xǐn kǔ le
  B :
  Nǎ li, nǎ li
  A :
  Nǐn hǎo
  B :
  Nǐn hǎo
  A :
  Wǒ lái jiē nǐ men
  B :
  Xiè xie
  A :
  Bú kè qi. (Yí) lù shang zěn me yàng
  B :
  Fēi cháng shùn lì
  A :
  Huān yíng nǐ men lái fǎng wèn

  1.
  Nǐn zǎo
  2.
  Nǐ shěn tǐ hǎo ma
  3.
  (Mǎ Wén) zěn me yàng
  4.
  Hǎo jiǔ bú jiàn le, nǐ zuì jìn máng ma
  5.
  Dài wǒ wèn (Ta) hǎo
  A :
  Nín zǎo
  B :
  Nín zǎo
  A :
  Hǎo jiǔ bú jiàn le, nǐ shēn tǐ hǎo ma
  B :
  Bú cuò. Nǐ zěn me yàng
  A :
  Wǒ bìng le
  B :
  Shì ma? Zuì jìn hǎo (yí) diǎnr ma
  A :
  Hǎo duō le
  A :
  Hǎo jiǔ bú jiàn le, nǐ zuì jìn máng ma
  B :
  Bù máng. Nǐ ne
  A :
  Bú tài máng. (Mǎ Wén) zěn me yàng
  B :
  Tā zuì jìn hěn máng
  A :
  Dài wǒ wèn tā hǎo

  1.
  Chá hào tái shì jǐ hào
  2.
  (Zhōng Wén Dà Xué) de diàn huà shì duō shao (hào)
  3.
  Nín de diàn huà (hào mǎ) shì duō shao
  4.
  Nín zhī dào (Lina) de diàn huà ma

  A :
  Qǐng wèn, (Zhōng Wén Dà Xué) de diàn huà shì duō shao (hào)
  B :
  Bù zhī dào. Nǐ wèn yí xià chá hào tái
  A :
  Chá hào tái shì jǐ hào
  B :
  Yāo yāo sì

  A :
  Qǐng wèn, nín de diàn huà (hào mǎ) shì duō shao
  B :
  Yāo er líng sì
  A :
  Yāo er líng sì. Xiè xie.

  A :
  (Mǎ Wén) zái ma?
  B :
  Tā bú zái.
  A :
  Nín zhī dào (Zhōng Wén Dà Xué) de diàn huà ma?
  B :
  Èr bā èr, sì qī yāo zhuǎn w
   
  Last edited by a moderator: 14/5/18
 2. Tuy Hòa Plus

  Tuy Hòa Plus Tình Nguyện Viên Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  10/3/15
  Bài viết:
  1,192
  Đã được thích:
  502
  Điểm thành tích:
  113
  第4课:问候。
  你好!您好!一路上好吗?一路上怎么样?你们辛苦了!
  你好!一路上好吗?很好。你们辛苦了!哪里,哪里。您好。我来接你们。谢谢。不客气,一路上怎么样?非常顺利。欢迎你们来访问。

  第5课:问候。二。您早!你身体好吗? MA WEN 怎么样?好久不见了你最近忙吗?代我问MA WEN 好。您早!好久不见了,你身体好吗?不错,你怎么样?我病了,是吗,最近好一点儿吗?好多了。
  好久不见了,你最近忙吗?不忙,你呢?不太忙,MA WEN 怎么样?他最近很忙。代我问他好。
   

CLICK ỦNG HỘ PHÚ YÊN