Học Giao Tiếp Tiếng Trung Quốc Tại Tuy Hoà Phú Yên

Thảo luận trong '在绥和,富安美食旅游体验' bắt đầu bởi Lui No Jutsu, 14/5/18.

 1. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  795
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  93
  Tuy Hòa Plus - Học giao tiếp tiếng Trung Quốc tại Tuy Hoà Phú Yên

  次 Liang dian shui
  军 Tu bao gai
  说 Yan zi pang
  厂 Pian chang r
  区 San kuang r
  到 Li dao r
  同 Tong zi kuang
  你 Dan ren pang
  勾 Bao zi tou
  去 Si zi r
  建 Jian zi pang
  却 Dan er pang
  防 Shuang er dao
  江 San dian shui
  壮 Jiang zi pang
  快 Shu xin pang
  字 Bao gai r
  店 Guang zi pang
  还 Zou zhi r
  地 Ti tu pang
  花 Cao zi tou
  开 Nong zi di
  尢 You zi pang
  提 Ti shou pang
  因 Fang kuang r
  行 Shuang ren pang
  须 San pie r
  冬 Zhe wen r
  狂 Fan quan pag
  饭 Shi zi pang
  孩 Zi zi pang
  红 Jiao si pang
  巢 San guai r
  点 Si dian r
  火 Huo zi pang
  社 Shi zi pang
  玩 Wang zi pang
  朴 Mu zi pang
  Niu zi pang

  第 一 课:欢 迎。
  1. 欢 迎 欢 迎!
  Huan yíng Huan yíng
  2. 欢 迎 你 ... 先 生, (小 姐)。
  Huan yíng nị ... xiān sheng (xiǎo jiě)
  3. 见 到 您 , 我 很 高 兴。
  Jiàn dao nín, wǒ hěn gao xìng
  A : 欢 迎 欢 迎!
  Huan yíng Huan yíng
  B : 谢 谢
  Xiè xie
  A : 欢 迎 你,,,先 生, (小 姐)。
  Huān yíng nǐ , , , xiān sheng xiǎo jiě
  B : 谢 谢,
  Xiè xie
  A : 欢 迎 您,,先 生,(夫 人)。
  Huān yíng nǐn,, xiān sheng fū rěn
  B : 谢 谢。
  Xiè xie
  A : 见 到 您 我 很 高 兴,
  Jiàn dao nín, wǒ hěn gao xìng
  B : 见 到 您 我 也 很 高 兴。
  Jiàn dao nín, wǒ yě hěn gao xìng

  第 2 课:介 绍(1)
  1. 您 贵 姓?
  Nín guì xìng
  2. 我 姓 高。
  Wǒ xìng Gāo
  3. 我 来 介 绍 一 下
  Wǒ (lái) jiè shao yí xià
  4. 这 位 是 Li 先 生
  Zhè (wèi) shì ... Lǐ xiān sheng

  A : 您 贵 姓?
  Nín guì xìng
  B : 我 姓 高。
  Wǒ xìng Gāo
  A : 认 识 您, 非 常 高 兴,
  Rèn shi nín, fēi cháng gāo xing.
  B : 认 识 您, 我 也 很 高 兴。
  Rèn shi nín, wǒ yě hěn gāo xing.
  A : 我 来 介 绍 一 下,这 位 是 Chen 夫 人, 这 是 马 同 志。
  Wǒ (lái) jiè shào yí xià, zhè (wèi) shì Chen fū rén, zhè shì Mǎ tóng zhì.
  B : 欢 迎 您,,,夫 人,
  Huān yíng nín,
  C : 谢 谢。
  Xiè xie

  第 3 课:介 绍(2)

  1. 您 叫 什 么 名 字?
  Nín jiào shén me míng zi
  2. 我 叫 Ma Wen.
  Wǒ jiào ...
  3. 这 是 我 的 名 片,
  Zhè shì wǒ de míng piàn
  4. 您 是 Lina 小 姐 吗?
  Nín shì ... jiǎo jiě ma
  5. 我 来 自 我 介 绍 一 下。
  Wǒ (lái) zì wǒ jiè shào yí xià
  6. 我 是 ...
  Wǒ shì ...
  A : 请 问, 您 叫 什 么 名 字?
  Qǐng wèn, nín jiào shén me míng zi
  B : 我 叫 Ma Wen, 这 是 我 的 名 片。
  Wǒ jiào Ma Wen, Zhè shì wǒ de míng piàn
  A : 认 识 您, 非 常 高 兴,
  Rèn shi nín, fei cháng gao xìng
  B : 认 识 您, 我 也 很 高 兴。
  Rèn shi nín, wǒ ye hěn gao xìng
  A : 请 问, 您 是 LiNa 小 姐 吗?
  Qǐng wèn, nín shi LiNa xiǎo jiě ma
  B : 不 是。
  Bú shì
  A : 对 不 起。您 是 ZhangLi 小 姐 吗?
  Duì bu qǐ. Nín shi ZhangLi xiǎo jiě ma
  B : 是。
  Shì
  A : 我 来 自 我 介 绍 一 下,我 是 英 文 翻 译,我 叫 Ma Wen.
  Wǒ (lái) zì wǒ jiè shào yí xià, wǒ shì Yīng wén fūn yì, wǒ jiào Ma Wén

  1.
  Nǐ hǎo
  2.
  Nǐn hǎo
  3.
  (Yí) lù shang hǎo ma
  4.
  (Yí) lù shang zěn me yang
  5.
  Nǐ men xǐn kǔ le

  A :
  Nǐ hǎo
  B :
  Nǐ hǎo
  A :
  (Yí) lù shang hǎo ma
  B :
  Hěn hǎo
  A :
  Nǐ men xǐn kǔ le
  B :
  Nǎ li, nǎ li
  A :
  Nǐn hǎo
  B :
  Nǐn hǎo
  A :
  Wǒ lái jiē nǐ men
  B :
  Xiè xie
  A :
  Bú kè qi. (Yí) lù shang zěn me yàng
  B :
  Fēi cháng shùn lì
  A :
  Huān yíng nǐ men lái fǎng wèn

  1.
  Nǐn zǎo
  2.
  Nǐ shěn tǐ hǎo ma
  3.
  (Mǎ Wén) zěn me yàng
  4.
  Hǎo jiǔ bú jiàn le, nǐ zuì jìn máng ma
  5.
  Dài wǒ wèn (Ta) hǎo
  A :
  Nín zǎo
  B :
  Nín zǎo
  A :
  Hǎo jiǔ bú jiàn le, nǐ shēn tǐ hǎo ma
  B :
  Bú cuò. Nǐ zěn me yàng
  A :
  Wǒ bìng le
  B :
  Shì ma? Zuì jìn hǎo (yí) diǎnr ma
  A :
  Hǎo duō le
  A :
  Hǎo jiǔ bú jiàn le, nǐ zuì jìn máng ma
  B :
  Bù máng. Nǐ ne
  A :
  Bú tài máng. (Mǎ Wén) zěn me yàng
  B :
  Tā zuì jìn hěn máng
  A :
  Dài wǒ wèn tā hǎo

  1.
  Chá hào tái shì jǐ hào
  2.
  (Zhōng Wén Dà Xué) de diàn huà shì duō shao (hào)
  3.
  Nín de diàn huà (hào mǎ) shì duō shao
  4.
  Nín zhī dào (Lina) de diàn huà ma

  A :
  Qǐng wèn, (Zhōng Wén Dà Xué) de diàn huà shì duō shao (hào)
  B :
  Bù zhī dào. Nǐ wèn yí xià chá hào tái
  A :
  Chá hào tái shì jǐ hào
  B :
  Yāo yāo sì

  A :
  Qǐng wèn, nín de diàn huà (hào mǎ) shì duō shao
  B :
  Yāo er líng sì
  A :
  Yāo er líng sì. Xiè xie.

  A :
  (Mǎ Wén) zái ma?
  B :
  Tā bú zái.
  A :
  Nín zhī dào (Zhōng Wén Dà Xué) de diàn huà ma?
  B :
  Èr bā èr, sì qī yāo zhuǎn w
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/8/18
 2. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  795
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  93
  第4课:问候。
  你好!您好!一路上好吗?一路上怎么样?你们辛苦了!
  你好!一路上好吗?很好。你们辛苦了!哪里,哪里。您好。我来接你们。谢谢。不客气,一路上怎么样?非常顺利。欢迎你们来访问。

  第5课:问候。二。您早!你身体好吗? MA WEN 怎么样?好久不见了你最近忙吗?代我问MA WEN 好。您早!好久不见了,你身体好吗?不错,你怎么样?我病了,是吗,最近好一点儿吗?好多了。
  好久不见了,你最近忙吗?不忙,你呢?不太忙,MA WEN 怎么样?他最近很忙。代我问他好。

  Read more: http://tuyhoaplus.com/hoc-giao-tiep-tieng-trung-quoc-tai-tuy-hoa-phu-yen.t44920/
   
 3. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  795
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  93
  第5课:问候。二。您早!你身体好吗? MA WEN 怎么样?好久不见了你最近忙吗?代我问MA WEN 好。您早!好久不见了,你身体好吗?不错,你怎么样?我病了,是吗,最近好一点儿吗?好多了。好久不见了,你最近忙吗?不忙,你呢?不太忙,MA WEN 怎么样?他最近很忙。代我问他好。
   
 4. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  795
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  93
  第6课:询问数量 查号台是几号?Zhong wen 大学的电话是多少号?您的电话号码是多少?您知道Lina的电话吗? 请问zhongwen大学的电话是多少号?不知道,你问一下查号台。查号台是几号?一一四。请问,您的电话号码是多少?一二零四。一二零四,谢谢。mawen 在吗?他不在。您知道zhongwen大学的电话吗?二八二四七一转五六九。
   
 5. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  795
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  93
  第 7课:询问处所( 一 ) 喂! 你是Zhong yang 饭店吗?对,你哪里?。 我是Zhong wen 大学。你找谁? 我找Ma wen,他住哪儿? 三 零四 号房间,请等一下。 喂!出租汽车站吗,?对。 我要一辆汽车,您哪儿? 我是Zhong wen 大学,你去什么地方? Zhong yang饭店,车开到哪? 十楼。
   
 6. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  795
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  93
  第八课:感谢。 Lam 老师,您坐这儿。谢谢。Lam 老师这儿有坐儿。您坐这儿吧。谢谢你们。 不谢,不谢。 Mawen 先生,这是您的皮包?对,太感谢你了。 您看一下东西都在吗?钱,护照,气机票,都在。非常感谢你。
   
 7. Lui No Jutsu

  Lui No Jutsu Biên Tập Viên

  Tham gia ngày:
  17/3/15
  Bài viết:
  795
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  93
  第九课:祝贺。 新年好! 过年好!新年快乐!祝贺你!祝你成功!祝大家节日愉快!祝你早日恢复健康! 祝你身体健工作顺利。 新年晚会到些结束,祝大家新年好!祝大家节日愉快!祝大家身体健康功作顺利! 你的病好一点了吗?好一点儿了。祝你早日恢复健康,早日出院。非常感谢。这次演出顺利不顺利?非常顺利。太好了!祝贺你!。祝你成功。
   

CLICK ỦNG HỘ PHÚ YÊN